top
logo

Търси

Банер
Bulgarian Croatian Czech Danish Dutch English French Galician Georgian German Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

За нас


За нас Е-мейл
Вторник, 12 Април 2011 13:01

Фондация "Звезден старт на таланти" е акредитирана организация с реф.№ 2011-BG-23 за изпращане на доброволци по Европейска доброволческа служба- ЕДС (EVS), която дава възможност за включване на млади хора от 18 до 30 годишна възраст в международни доброволчески дейности на територията на Европейския съюз и извън него.


Европейската доброволческа служба- ЕДС (EVS) дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност за срок до 12 месеца в страна, различна от страната на постоянно пребиваване. Тя насърчава солидарност между младите хора и представлява “учене чрез дейност”. Наред с ползите за местните общности, доброволците научават нови умения и езици, откриват други култури, чрез неформални дейности и практики. Принципите и практиките на неформалното образование се осъществяват чрез проекта.

Всички разходи по пребиваването на доброволеца в съответната страна, както и получаване на джобни пари се поемат от посрещащата организация в съответната страна/ с изключение на 10% от пътните разходи, които са за сметка на доброволеца/.

EVS включва най-малко 1 посрещаща, 1 изпращаща организация и 1 доброволец.

Защо да изберем доброволен труд и ЕДС?

·         Придобиват се много нови знания и умения.

·         Изучава се нов език. Усъвършенства се английски език!

·         Опознават се нови култури.

·         Това е преживяване само веднъж в живота.

·         Получава се неформално обучение.


Какво НЕ Е Европейска доброволческа служба (EVS)?

Не е доброволческа дейност, която е неструктурирана и непланирана;
Не е стаж в предприятие или НПО;
Не е замяна на работно място;
Не е туристическа дейност;
Не е езиков курс;
Не е дейност, която може да донесе лична финансова облага.


Желаещите да кандидатстват за доброволци по Европейска доброволческа служба е необходимо да изпратят свое CV на английски език с прикачена снимка на имейл:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Ние ще помогнем в намирането на подходящ проект.  За повече информация: http://www.facebook.com/StarryStartofTalentsFoundation

 
About Us Е-мейл
Събота, 09 Април 2011 11:07

The Starry Start of Talents Foundation was registered on 8 May 2003 by Sofia City Court, Bulgaria.
The foundation deals with young people to help them develop their musical and dancing talents and tries to encourage them to develop their own skills , giving them opportunities to engage in useful activities. We organise symposiums, seminars, conferences, round tables in the field of culture , as well as music competitions and festivals in the country and abroad. We educate young talented people and organise public events for them.

The Starry Start of Talents foundation is accredited organization with ref. № 2008-BG-31 for sending and hosting volunteers in Youth in Action program, with subprogram European Voluntary Service - EVS, which gives a chance to young people from 18 to 30 years to participate in international voluntary activities in EU borders and beyond them.

 
Цели ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 21 Март 2011 19:08

Целите на фондация "Звезден старт на таланти"

 • работа с младите хора за изява на техните таланти
 • организиране и провеждане на музикални конкурси и фестивали в страната и чужбина
 • организиране на симпозиуми, семинари, конференции, "кръгли маси" в областта на културата
 • обучение на млади музикални и танцови дарования и техни публични изяви
 • финансиране на програми в областта на културата
 • организиране и подпомагане на обмяна между млади дарования от България и такива от други страни
 • взаимодействие с чуждестранни организации и институти
 • организиране и подпомагане провеждането на краткосрочни и дългосрочни специализации на млади дарования в страната и чужбина
 • подпомагане изграждането на обекти на културата с учебно предназначение
 • оказване на материална помощ на млади дарования
 • осъществяване и подпомагане на издателска и информационна дейност
 • извършване на благотворителна дейност, насочена към нуждаещите се от финансова или друга подкрепа млади дарования

 

Средства за постигане на посочените цели

 • приемане на дарения и завещания
 • управление и стопанисване на недвижими имоти и движими вещи, парични средства и права
 • извършване на благотворителна дейност, изразяваща се в подкрепа на проекти от нeправителствени организации, както и от физически лица, за оказване на финансова и друга помощ
 • пряко подпомагане на нуждаещите се
 • организиране и финансиране на други, позволени от закона дейности, свързани с целите на фондацията 
За нас ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 21 Март 2011 19:00

Дейността на фондация "Звезден старт на таланти" е посветена на следната мисия и цел:

 

МИСИЯ

Да се посвети на децата и да спомогне за запазване на традицията за развитие на детските таланти и способности

ЦЕЛ

Подпомагане развитието на даровити деца, насочване към полезни дейности, които да развият личностните им качества и мотивират реализация на талантите им в България

 


Банер

Потребители
bottom

Copyright © 2011 Фондация "Звезден старт на таланти"
edit by: Deyan Todorinski - All Rights Reserved.